Trang chủ

[section padding=”0px”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span__sm=”12″]

[ux_image id=”27″ image_size=”original”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=”rgb(245, 245, 245)” padding=”31px”]

[row style=”small” v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span=”5″ span__sm=”12″]

DỊCH VỤ TIÊU BIỂU

[/col]
[col span=”7″ span__sm=”12″]

Là nhóm dịch vụ được nhiều khách hàng đã và đang sự dụng nhiều nhất tại Partner, có hơn 1.000+ khách hàng đã và đang sự dụng nhóm dịch dụ này

[/col]

[/row]
[row style=”collapse” v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”131″ image_hover=”zoom” link=”/kho-giao-dien”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”133″ image_hover=”zoom” link=”/quang-cao-google”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”132″ image_hover=”zoom” link=”/thiet-ke-nhan-dang-thuong-hieu”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”192″ image_hover=”zoom”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=”rgb(245, 245, 245)” padding=”5px”]

[ux_banner height=”550px” bg=”146″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_overlay=”rgba(190, 190, 190, 0.2)” bg_pos=”35% 58%”]

[text_box text_color=”dark” width=”15″ width__sm=”35″ width__md=”20″ padding=”30px 30px 30px 30px” position_x=”35″ position_x__sm=”90″ position_x__md=”25″ position_y=”30″ position_y__sm=”65″ text_align=”left” bg=”rgb(255, 255, 255)” depth=”3″]

300+

Đối tác

[/text_box]
[text_box text_color=”dark” width=”68″ width__sm=”96″ width__md=”99″ padding=”20px 20px 20px 20px” position_x=”0″ position_x__sm=”50″ position_y=”5″ position_y__sm=”0″ text_align=”left”]

TẠI SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI?

[/text_box]
[text_box text_color=”dark” width=”15″ width__sm=”35″ width__md=”20″ padding=”30px 30px 30px 30px” position_x=”15″ position_x__sm=”10″ position_x__md=”2″ position_y=”30″ position_y__sm=”65″ position_y__md=”30″ text_align=”left” bg=”rgb(255, 255, 255)” depth=”3″]

98%

Tin cậy

[/text_box]
[text_box text_color=”dark” width=”15″ width__sm=”35″ width__md=”20″ padding=”30px 30px 30px 30px” position_x=”15″ position_x__sm=”10″ position_x__md=”2″ position_y=”95″ position_y__sm=”90″ position_y__md=”90″ text_align=”left” bg=”rgb(255, 255, 255)” depth=”3″]

550+

Dự án

[/text_box]
[text_box text_color=”dark” width=”15″ width__sm=”35″ width__md=”20″ padding=”36px 10px 30px 25px” position_x=”35″ position_x__sm=”90″ position_x__md=”25″ position_y=”95″ position_y__sm=”90″ position_y__md=”90″ text_align=”left” bg=”rgb(255, 255, 255)” depth=”3″]

6 năm

Kinh nghiệm

[/text_box]
[text_box text_color=”dark” width=”68″ width__sm=”96″ width__md=”99″ padding=”20px 20px 20px 20px” position_x=”0″ position_x__sm=”50″ position_y=”5″ position_y__sm=”25″ text_align=”left” visibility=”show-for-small”]

Bởi vì chúng tôi hiểu bạn MUỐN gì và… Khách hàng của bạn CẦN

[/text_box]

[/ux_banner]

[/section]
[section bg_color=”rgb(245, 245, 245)” padding=”31px”]

[row style=”small” v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span=”5″ span__sm=”12″]

DỰ ÁN ĐÃ ĐỒNG HÀNH

[/col]
[col span=”7″ span__sm=”12″]

Một số dự án tiêu biểu, là những dự án lớn đã đồng hành cùng Partne 1 thời gian dài. Xem nhiều hơn tại đây

[/col]
[col span__sm=”12″]

[ux_portfolio style=”overlay” filter=”true” filter_nav=”outline” orderby=”name” type=”masonry” image_hover=”overlay-add-50″ image_hover_alt=”blur” text_pos=”middle”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=”rgb(245, 245, 245)” padding=”31px”]

[row style=”small” v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span=”5″ span__sm=”12″]

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

[/col]
[col span=”7″ span__sm=”12″]

Một số Khách hàng tiêu biểu, là những khách hàng lớn đã đồng hành cùng Partner 1 thời gian dài. Xem nhiều hơn tại đây

[/col]

[/row]
[row]

[col span__sm=”12″]

[ux_slider freescroll=”true” hide_nav=”true” nav_pos=”outside” nav_style=”simple” nav_color=”dark” bullets=”false” timer=”5000″ pause_hover=”false”]

[logo img=”207″ hover=”zoom” height=”90px”]

[logo img=”204″ hover=”zoom” height=”90px”]

[logo img=”203″ hover=”zoom” height=”90px”]

[logo img=”202″ hover=”zoom” height=”90px”]

[logo img=”202″ hover=”zoom” height=”90px”]

[logo img=”201″ hover=”zoom” height=”90px”]

[logo img=”206″ hover=”zoom” height=”90px”]

[/ux_slider]

[/col]

[/row]

[/section]